Dodatkowe zdjęcia

Umożliwiają pokazanie detali otoczenia, a ich otwarcie następuje po kliknięciu na przycisk widoczny w określonym miejscu panoramy sferycznej.

Przykład: