Interfejs

Interfejs (ang.-interface) to zespół narzędzi służących obsłudze wirtualnej wycieczki.
Jego podstawowa i bezpłatna wersja (przykład poniżej) zawiera:

- przyciski podstawowe umiejscowione w dolnej części aplikacji (obrót w lewo, w prawo, górę i dół, przybliżenie, oddalenie, zmiana trybu przesuwania kamery za pomocą myszki, pełny ekran).
-miniatury panoram sferycznych, umiejscowione w górnej części aplikacji, służące do przechodzenia między nimi.
-animowane strzałki umiejscowione w określonym miejscu panoram sferycznych, służące do przemieszczania się między nimi.
-informacja o adresie internetowym autora aplikacji, umiejscowiona w prawym dolnym rogu.

Istnieje możliwość dostosowania interfejsu do indywidualnych potrzeb (indywidualna wycena) lub całkowita zmiana jego aranżacji i funckjonowania (według cennika).

Przykład: