Retusz

Retusz polega na poprawieniu lub usunięciu wybranych niedoskonałości znajdujących się na zdjęciu. Najczęściej retuszowi podlegają skutki eksploatacji przedmiotów lub pomieszczeń np.: plamy, pęknięcia, zabrudzenia, obicia itp. W zależności od powierzchni zdjęcia, która podlega retuszowi, cena jego wykonania może być niższa od tej podanej w cenniku.